x

آدرس و تلفن

آدرس:کرج،چهارراه طالقانی،طالقانی شمالی،پشت پوشاک خانواده،ابتدای خیابان میرزایی،ساختمان امام رضا،پلاک 9،طبقه دوم،کلینیک ترک اعتیاد فروغ
0263 تلفن:2263779 0263 - 2263801 0263 - 2263662

x

برای دانلود اپلیکیشن فروغ کلینیک کلیک کنید

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ

Not Availabe

اعتیاد

اعتیاد یکی از مسائل اساسی انسان امروزی است. خصوصاً اعتیاد به داروهای روان گردان و مواد مرتبط با آنها که بسیار دیده می شود که تأثیرات بسیار ناخوشایند در احساس فرد، نحوه تفکر و شیوه رفتار او به جای می گذارد و علاوه بر اینها مشکلات و معضلاتی نیز در نحوه زندگی اجتماعی، خانوادگی و شغلی فرد ایجاد می کند. متخصصان معتقدند که این مواد از طریق تعامل با انتقال دهنده های عصبی در انجام فعالیت های به هنجار مغز اختلال ایجاد می کنند. بسیاری نیز علت روی آوردن افراد به این مواد را عواملی مانند مشکلات اجتماعی و خانوادگی، تأثیر همسالان، مشکلات روانی و رفتاری و ژنتیکی می دانند.

Not Availabe

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ تحت نظر دکتر حسین رجایی دارای بورد تخصصی روانپزشکی و سالها تجربه موفق در امر ترک اعتیاد آماده پذیرش شما و عزیزانتان برای نجات از این بیماری خانمان سوز می باشد.

Not Availabe

آدرس و تلفن

آدرس:کرج،چهارراه طالقانی،طالقانی شمالی،پشت پوشاک خانواده،ابتدای خیابان میرزایی،ساختمان امام رضا،پلاک 9،طبقه دوم،کلینیک ترک اعتیاد فروغ
0263 تلفن:2263779 0263 - 2263801 0263 - 2263662